Chính Sách về Điều Khoản – Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ


Bóng Đá 247 TV hoạt động dựa trên một số nguyên tắc riêng. Vì vậy, chúng tôi đã xác định các điều khoản sử dụng cho cả người dùng và quản trị viên. Mọi người tham gia đều cần phải tuân thủ những điều khoản này. Để biết chi tiết, vui lòng đọc toàn bộ nội dung sau.

Giới hạn sử dụng

Bạn chỉ được sử dụng các video trực tiếp trên trang web với mục đích xem cá nhân, không được phát lại công khai hoặc sử dụng với mục đích thương mại. Bạn không được sao chép, tải xuống, ghi lại, phân phối lại hay sử dụng bất kỳ nội dung video nào trên trang web với bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích xem cá nhân.

Bản quyền

Toàn bộ nội dung trên trang web, bao gồm video, hình ảnh, văn bản, biểu tượng đều thuộc sở hữu của chúng tôi. Nghiêm cấm sao chép, tái bản, phân phối lại hoặc sử dụng nội dung trên web với bất kỳ mục đích thương mại nào. Vi phạm bản quyền sẽ bị khởi kiện ra tòa và buộc bồi thường thiệt hại.

Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin cá nhân như email, số điện thoại, địa chỉ người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Xem chi tiết Chính sách bảo mật.

Ngừng hoạt động

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và đóng trang web vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp này.

Miễn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào về tinh thần, vật chất, tài chính mà người dùng phải gánh chịu khi sử dụng dịch vụ của trang web.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo trước cho người dùng. Người dùng nên đọc kỹ lại Điều khoản mỗi khi truy cập trang web để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Luật áp dụng

Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa người dùng và chủ sở hữu trang web sẽ được giải quyết tại Tòa án Việt Nam.

-->