Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng


Bóng Đá 247 TV rất coi trọng quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng sự tin tưởng của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho người dùng những lựa chọn có ý nghĩa đối với các thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng.

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Trang web chúng tôi thu thập thông tin từ người dùng nhằm mục đích hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ, tạo tài khoản, cải thiện chất lượng dịch vụ và giao tiếp với người dùng.
 • Các thông tin thu thập có thể bao gồm: tên đầy đủ, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, thông tin thanh toán.

Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn

 • Trực tiếp từ người dùng: Khi bạn đăng ký tài khoản, liên hệ hỗ trợ, hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Từ công nghệ: Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookies, pixels và các công nghệ khác để thu thập thông tin khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.
 • Từ bên thứ ba: Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các đối tác quảng cáo, dịch vụ thanh toán hoặc các nguồn công khai.

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Trang web sử dụng thông tin người dùng nhằm cung cấp dịch vụ, xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản và dịch vụ, và gửi thông báo về các thay đổi hoặc cập nhật dịch vụ.

Thời gian lưu trữ

 • Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa hoặc khi người dùng đóng tài khoản của mình.

Người/nơi nhận thông tin

 • Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn.

Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Người dùng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình thông qua trang cá nhân hoặc liên hệ trực tiếp với quản trị trang web.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

 • Trang web cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp lệ.
 • Trong trường hợp thông tin cá nhân của người dùng bị tiết lộ do lỗi từ bên thứ ba hoặc không do lỗi của trang web, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo ngay lập tức và hợp tác xử lý.

Thay đổi về các chính sách này

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên trang web. Người dùng nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi nghĩa là bạn đồng ý với chính sách bảo mật đã cập nhật.

-->