BLV Người Cồn

Tôi là BLV Người Cồn, đã có 8 năm kinh nghiệm đào tạo bóng đá trẻ tại học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, hiện đang là bình luận viên và phân tích chiến thuật bóng đá tại Bóng Đá 247 TV.

-->